Практикуващи Варна

backНазад

  • 1 star Напреднали
  • 2 stars Мастър
  • 3 stars Инструктор
  • 4 stars Старши инструктор

Виолета Ковачева
Тел. 0896 060 661
E-mail: violetakovacheva@gmail.com


Галина Ферон
Адрес: Варна
Тел. 0888 249 673


Ева Леонова
Адрес: Варна;
Тел. 0879 992 009
E-mail: leo_agent@abv.bg


Пламен Проданов
Адрес: Варна; ул. "Константин Фотинов" 23 Център "Веда"
Тел. 0895 447 002


Светлана Иванова
Тел. 0899 576 378


Димитър Димитров
Адрес: Варна, ул.Роза 37Б
Тел. 0898 968 054


Дияна Иванова
Адрес: Варна
Тел. 0897 867 268


Мая Спиридонова
Адрес: Варна
Тел. 0888 100 131


Диана Томова
Адрес: Варна
Тел. 0895 861 100


Диана Янакиева
Адрес: Варна
Тел. 0888 212 550


Димитрина Евгениева
Адрес: ул. Райко Жинзифов No. 46, студио Мокос
Тел. 0887 816 896


Мария Христова
Адрес: Варна
Тел. 0988 354 833, 0887 396 321
E-mail: maryhrist@gmail.com


Теодора Грънчарска
Тел. 0888 784 260