Практикуващи

backНазад

Всички Боуен терапевти на този сайт са акредитирани от Австралийската Академия за Боуен терапия (ААБТ) и Българската Асоциация по Боуен Терапия (БАБТ). Всеки от тях е преминал лицензирано обучение и е покрил стандартите за дипломиране. Посочените терапевти поддържат нивото на своите знания и умения, чрез специализирани курсове през последните две години.

ААБТ и БАБТ не носят отговорност за действията и резултатите на хора, чиито имена не фигурират на тази страница.

Кликнете върху картата, за да видите списък на Боуен терапевтите в тази област или вижте страницата с Боуен практикуващи в чужбина.


Забележка: Ако практикуващият, с когото работите, не е в този списък е възможно той/тя да е все още в процес на обучение. При запитване от ваша страна, практикуващият е длъжен да покаже паспорта си за обучение или членска карта на БАБТ със заверка за съответната година.

Справка за всеки от практикуващите може да получите и със запитване на office@bowen.bg