Стефан Косерков

backНазад

Стефан Косерков

Адрес: София
Тел. 0888 407 777
E-mail: s.kosserkov@abv.bg

Боуен при болки в кръста, 06/2018
TMJ foundation, 09/2023
IOS, 11/2019
Back to Basics, 05/2022
Боуен при хронични състояния, 03/2024