Радослава Атанасова

backНазад

Радослава Атанасова, кинезитерапевт

Адрес: София, Боуен Център; бул. Борис III №91
Тел. 0887 311 054

Боуен при диабет, 05/2016
Боуен при болки в кръста, 05/2015
Тенсегритет и Фасциални линии, част 1, 10/2017
Тенсегритет и Фасциални линии, част 2, 10/2017
Дух, тяло и Боуен, 03/2018
Боуен при хормонални проблеми, 09/2023
TMJ foundation, 09/2023
Боуен в действие, 04/2022
IOS, 11/2019