Димитър Дичев

backНазад

Димитър Дичев

Адрес: Бургас
Тел. 0895 458 095
Web: http://bowentherapy.wordpress.com/; http://stepbystep-bg.com/

Боуен при болки в кръста, 05/2015
Мама и бебе, 01/2015
Дух, тяло и Боуен, 08/2022
Боуен отвъре навън, 05/2023