Георги Хамамджиев

backНазад

Георги Хамамджиев, физиотерапевт

Адрес: София
Тел. 0888 894 080
Web: http://www.физио-мед.com/

Мама и бебе, 04/2016
Фасции, 11/2020
Тенсегритет и Фасциални линии, част 1, 10/2017
Тенсегритет и Фасциални линии, част 2, 10/2017
Дух, тяло и Боуен, 03/2018
Боуен при хормонални проблеми, 09/2019
TMJ foundation, 09/2019
Боуен в действие, 04/2024
Боуен при онкопациенти, 06/2019
Боуен за женско здраве, 06/2019
Боуен отвъре навън, 05/2023
Женско тазово дъно, 10/2021
Упражнения за седящи професии, 11/2022