Стефан Косерков

backНазад

Стефан Косерков

Роден съм в град София, където живея и работя. Имам завършено висше инженерно образование (1975-1981 година) – магистър в Московски енергетически институт. Голяма част от трудовата ми дейност е свързана с официалното представителство на концерна „Фолксваген” АГ в България, където работих по създаването и координацията на цялостната дейност между търговските, сервизните и други екипи във фирмата. Освен преките си задължения, винаги съм проявявал интерес към медицината и различни мануални терапии – първоначално като хоби, а в последствие, преминавайки и различни обучения. За Боуен терапията научих от мой приятел, живеещ и работещ в Австралия. Реших да се запозная по детайлно и започнах обучението си през 2016 година. С всеки изминат ден се убеждавах, че създателят на тази терапия Том Боуен е бил феномен и е създал нещо уникално в името на доброто за хората. Сигурен съм, че възможностите на Боуен терапията не са разкрити докрай и това е едно голямо предизвикателство за в бъдеще.