Мария Христова

backНазад

Мария Христова

Казвам се Мария Христова. Родена съм в град София, живея в град Варна. Завършила съм Икономически Университет Варна. Имам дългогодишен стаж в сферата на маркетинговата дейност. Първата ми среща с Боуен® терапията беше през 2012 година след двугодишно конвенционално лечение на ревматоиден артит. Промяната в живота ми настъпи бавно, безболезнено, нежно, вдъхновяващо и категорично. Така по съвсем естествен начин достигнах до желанието да споделя опита си с хора, нуждаещи се от подкрепа и мотивация, с хора нуждаещи се от Боуен® терапия, за да живеят пълноценно.

Обучението ми като Боуен® терапевт ме въведе в един различен свят – труден, но смислен и вдъхновяващ.

east@babt.bg