Иво Илиев

backНазад

Иво Илиев

Иво Христов Илиев. Роден на 02.08.1978 в гр. Враца. Завършил бакалавърска програма по Кинезитерапия към факултет по Кинезитерапия към РУ Ангел Кънчев през 2002г. и магистърска програма по Кинезитерапия към НСА Васил Левски, през 2003г. Боуен терапевт, завършил М12 през 2014г.

е-mail: ivoiliev_78@abv.bg

ОБРАЗОВАНИЕ:

2014 г. – до сега – Кинезиология
2011 г. – 2014 г. – Боуен терапия (мастър ниво) диплома
2002 г. – 2003 г. – Кинезитерапия – магистър, НСА „Васил Левски“ – София
1998 г. – 2002 г. – Кинезитерапия – бакалавър, Русенски университет „Ангел Кънчев“

МЕСТОРАБОТА:

2014 г. – до сега   „ БИО ШАНС „ ЕООД България; кинезитерапевт
2008 – 2013 г. „БМД Кинетика „ ЕООД България; кинезитерапевт
2006 – 2007 г. БИО ЕНЕРГО СПЕКТЪР ЕООД; кинезитерапевт

ЗАВЪРШЕНИ КУРСОВЕ:

Техниката Боуен“ – пълен курс- София. Лектор: проф. Андрю Зопос, Австралия
Kinesiotaping – KT1 & KT2“ fundamental and advance concepts in KinesioTaping
Миофасциалено въздействие“ – диагностика и лечение. Постизометрична релаксация.” Лектор: Исак Фридман – Израел, НСА
Mulligan Techniques“ сертифицирано клинично обучение. Лектори: Сакис Адамидис и Саввас Мавромустакос, Гърция
Мануална терапия, мекотъканни техники за мобилизация на ставите по J.T.Terrier“, лектор: доц. Л.Крайджикова, доктор, НСА
Приложна кинезиология – 1 ниво

Допълнителна информация:

Умение за работа с лица с увреждания (провеждане на необходима рехабилитация, обучение в самообслужване и дейности от ежедневния живот, социално приобщаване и интеграция) придобити по време на обучението и работата ми като кинезитерапевт.

ДРУГИ ЕЗИЦИ: Английски, Испански
Хоби: четене, спорт, пътуване