Виолета Кузмова

backНазад

Виолета Кузмова

Аз съм Виолета Кузмова. Родена съм през 1964 г.

Мотиватор и организатор на ярки светски и образователни събития за личностно развитие и усъвършестване. Лектор и домакин на семинари и обучения по теми, свързани с холистични подходи и практики, допринасящи за здравословен живот в съвременното общество.

Дипломиран икономист и педагог – изучавала обща и детска Психология в Пловдивски Университет „Паисий Хилендарски“, както и Театрална режисура.

Повече от двадесет годишен опит в сферата на частния бизнес… до момента, когато
случайността я среща с терапията Боуен…

Виолета Кузмова практикува и пропагандира природосъобразни терапии с доказан ефект – водеща в нейната практика е терапията Боуен, за която споделя идеята, че Боуен променя съдби и води до качествени промени във всички сфери на живота.