Боуен® – холистична, нежна, неинвазивна и ефективна грижа за здравето

  • Това е холистична терапия, в която ударението се поставя върху потенциалната способност на тялото само да се привежда в равновесие. Както ти не приличаш на никого другиго в света, така и състоянието на здравето ти е единствено и само твоя реалност. Има един единствен лекар, знаещ и разбиращ какво причинява болестното неравновесие в тялото ти: Лекарят вътре в теб! Прилагането на специфичните и нежни движения Боуен, на точно определени места по тялото, провокират Вътрешния Лекар, който поема управлението за да започне процес на самовъзстановяване!

Тъй като нищо не става просто случайно, то е сигурно, че и интересът ти към тази страница не може да бъде само игра на случайността. А сега да видим дали си попаднал на точното място.

Ако чувстваш, че нещо в тялото ти не е наред, ако то подава различни и странни сигнали – симптоми, които не могат да бъдат точно диагностицирани, ако многократно и безрезултатно си се опитвал да се лекуваш, то тогава си попаднал там, където трябва!

Усещаш ли отрицателното въздействие на външните фактори върху здравето си? Забелязваш ли, че напоследък нито се храним правилно, нито приемаме необходимото количество вода. Дишаме замърсен въздух. Забелязваш ли, че мозъчната информационна система става все по-претоварена, а стресовите фактори – все по-агресивни? Чувстваш ли се беззащитен срещу всички тези атаки, на които е изложено тялото ти?

  • Ние ти предлагаме метода, който ще възвърне равновесието и хармоничното функциониране на тялото ти, за да може то да възстанови собствените си защитни механизми и във всяка конкретна ситуация да избира оптималния баланс за поддържане на твоето здраве в превъзходно състояние.

Приемал ли си силни медикаменти, носещи повече вреди отколкото ползи? Чувствал ли си се като лабораторно морско свинче, когато докторът непрекъснато е сменял предписаните лекарства, добавяйки все нови и нови, за да тушира страничните ефекти на едните с други? Не си ли си помислял, че предложеното „решение” за излизане от болестното състояние е всъщност „враждебно” към теб и посяга на здравето ти?

  • Гениалността на Том Боуен, създателят на тази терапия, се състои в откритието му, че при дълбоко и цялостно отпускане на тялото се задейства способността му да се справя само с всякакви състояния извън нормата. При Боуен® тялото не бива насилвано да приема външна команда; ние просто изпращаме точните съобщения, за да може организмът да започне процеса на „реформатиране” на системата и нейното връщане към първоначалната матрица. В различни култури по света съществува вярата, че Творецът е вложил в нас целия необходим инструментариум за оцеляване и за живот в благополучие. Ние не решаваме проблемите, като въвеждаме в тялото изкуствени вещества; не използваме методи, носещи повече вреда, отколкото полза. Ние просто казваме на тялото да предприеме нужните стъпки и започне лечение според собствените си рамки, ритъм и време, необходимо за процеса на възстановяване.

Дали не работиш в сферата на здравеопазването? Навярно си избрал тази професия по призвание, но си неудовлетворен, защото все повече се превръщаш в някакъв чиновник? Връхлитат ли те мисли, че не помагаш на хората толкова много, колкото си си мечтал? Или може би си от онези, които са съхранили порива в сърцето да облекчават страданията на другите, но „зова” на битието им е отредил съвсем друг професионален път? Усещаш ли, че е дошло време за промяна, за нова професия, за различно отношение към живота?

  • Боуен® се състои от нежни движения, изпълнявани с пръстите на ръцете по точно определени места от тялото. Много важна част от нея са паузите между отделните групи движения, когато невротрансмитерите приемат и предават информацията от изпратените „съобщения“ по време на движението. Именно поради почивките терапевтът би могъл да работи с десетина човека едновременно, (несрещано при други техники), и то без особено физическо усилие и преразход на енергия – минимална трудност и максимални, почти мигновени резултати. Всеки сърцат човек може да научи Боуен® и е без значение какво е образованието му.

Прочети спокойно и внимателно информацията, която сме поместили за теб на тази страница и се ослушай: душата ти затрептява ли в резонанс с теорията, обяснена тук? Позволи на сърцето си да реши дали това е нещото, което е търсило и все още търси! А ние сме тук заради теб, тук сме да отговаряме на въпросите ти, да те напътстваме и подкрепяме в откриването на твоето средство за по-добро здраве и по-добър начин на живот.

Няма съмнение, че Боуен® ще промени живота ти! Дай си шанс! Послушай сърцето си!

Следва – Какво предсталява Боуен®?