Обучение

imagesАвстралийската Академия по Боуен терапия (ААБТ) извършва обучаение по Боуен терапия по своя собствена програма, която е акредитирана от правителството на Австралия и е високо оценявана навсякъде по света. Ние застъпваме модулна система – семинари от по 4 дни, представляваща времето от въвеждащия модул до последния, когато ученикът придобива правото да практикува. Хиляди вече са се обучавали по нея и признават предимствата на модулния формат.

about_the_lessonsЗадълбочен опит

Модулната система на обучение предлага на курсистите достатъчно време за да усвоят представения материал, да достигнат до осъзнаването му чрез многото практически упражнения, а също така и да изпитат ефективността и терапевтичния потенциал на Боуен® върху своето тяло и/или това на клиентите си. Резултатите могат да бъдат и много бързи. Обещаваме Ви, че ако използувате Боуен® по начина, по който ние Ви я показваме, ще постигнете значими резултати.

Отлични учебни материали

За всеки семинар курсистите получават изчерпателен и детайлизиран наръчник със снимки, схеми и обяснителни бележки, който е преведен на езика, употребяван в страната, където се провежда обучението.
Courses

Продължаващо обучение и помощ

Даже след Вашето акредитиране като практикуващ Боуен терапевт, ние Ви предлагаме следдипломно обучение чрез курсове за напреднали. Работата в тези семинари е част от процеса на обучението; увеличават се практическите умения; навлиза се още по-дълбоко в разбирането и осъзнаването на процедурите; оценката за Боуен® придобива нови измерения за курсиста.

Нашата мрежа за подкрепа

Като студент на Австралийската Академия по Боуен терапия, Вие ставате член на едно много голямо общество. Иска ни се да вярваме, че ще се почувствате не само като курсист, а и като важен член от голямото семейство на практикуващите, което непрекъснато нараства. Ще принадлежите към група хора с които ще общувате, опознавате и получавате нужната Ви подкрепа. Ние и Вие имаме общи цели и задачи. Споделяме с Вас натрупаното с годините знание, защото сме изцяло отдадени на техниката и се стремим да ви дадем възможно най-добрия старт за Вашата практика.

Значима опитност

Когато хората се обучават в Боуен®, те често откриват, че това е повратна точка в техния живот; че това е един съществен и много важен за тях опит. Ние, инструкторите, вече сме изпитали силата на този поврат и сме се обрекли на задачата и Вие да получите колкото може повече от обучението; да го направим приятно и незабравимо за Вас. На някои хора им харесва да усложняват методиката, да я лишават от нейната простота, превръщайки я, по някакъв начин, в занимание „интелектуално“ и „мистично“, предлагайки, може би и свои собствени интерпретации за нея, добавяйки свои възгледи и движения. Философията на Том Боуен е точно обратната: нещата да се представят по прост начин, но в същото време „простите неща да се правят добре”.

Международна програма за обучение по Боуен терапия

(10 модула в рамките на 24 – 27 месеца)

Модули 1+2  4 дневен основен курс (основни познания)

Модули 3+4  4 дневен курс (спортни травми и общопатологични случаи)

Модули 5+6  4 дневен курс (специализирани познания, писмена оценка и предварителна практическа оценка)

Модул 7    4 дневен курс (2 дни преговор и 2 дни практическо и писмено оценяване)

Модул 8    4 дневен курс  (методи за функционална оценка на тялото и прецизиране техниката на работа, преговор на процедурите от модули 1-6, професионална работа с Боуен®)

Модул 9     3 дневен курс  (изучават се 12 нови, специализирани процедури, покриващи случаи на по-сериозни хронични и неврологични състояния, събеседване)

Модул 10   4 дневен курс  (преговор на процедурите от Модули 1-9, писмен и практически изпит за получаване на диплома и една звезда в официалния сайт на методиката за България)

Следващите семинари за по желание:

Модул 11 – двудневен курс за напреднали 2-ро ниво (изучават се 17 нови процедури и 29 допълнителни движения)

Модул 12 – двудневен курс, преговор на процедурите от Модул 11, писмен и практически изпит за получаване на диплома и две звезди в официалния сайт на методиката за България.

ДИПЛОМА

Получавате диплома за сертифициран Боуен терапевт при изпълнение на следните условия:

1. Завършен Модул 10 (216 часа)
2. Успешно полагане на писмените и практическите изпити
3. Писмено представяне на 10 клинични случаи
4. 120 часа анатомия и физиология
5. Удостоверение за първа помощ

Към график на Боуен курсовете и записване
Информация за инструкторите