От книгата на Джон Уилкс „Терапията Боуен – поглед отвътре