Теодора Христова

backНазад

Теодора Христова, кинезитерапевт

Адрес: София, София; кабинет Физио Релакс, кв. Изгрев ул. "Елемаг" 26
Тел. 0895 505 700

Боуен при диабет, 05/2016
Мама и бебе, 05/2015
Тенсегритет и Фасциални линии, част 1, 10/2017
Тенсегритет и Фасциални линии, част 2, 10/2017
Тенсегритет и Фасциални линии, част 3, 04/2018
Натуропатия, 09/2015
Дух, тяло и Боуен, 11/2016
Боуен при хормонални проблеми, 09/2023
TMJ foundation, 09/2023