Красимира Димова

backНазад

Красимира Димова, мед.сестра

Адрес: София, Боуен център "Холистик", ж.к. Дружба 2, ул. Мария Нейкова №4
Тел. 0888 140 071
Web: http://www.bowenbg.bg/

Боуен в действие, 04/2021
Женско тазово дъно, 10/2021