Тиреоидит на Хашимото – Петър Тенев

Пациент: Е.Л.; 35г., жена

Описание: От 2015г. е диагностицирана с хиперфункция на щитовидната жлеза. Показателите ѝ са лоши, с TSH по-малко от 0,005 mU/I, завишени стойности на fT3 - 11,93 pmol/l и fT4 - 26,34 pmol/l. Антителата, ТАТ и МАТ са в норма.

Диагноза: Автоимунен тиреоидит (тиреоидит на Хашимото)

Предишно лечение: От Април 2015г. пациентката е на лечение с Пропицил. Една година по-късно, през Април 2016г. показателите се влошават още, въпреки провежданото медикаментозно лечение. TSH продължава да е много ниско < 0,005 mU/I, fT3 - 26,26 pmol/l и fT4 - 56,75 pmol/l. Антителата, ТАТ и МАТ отново са в норма.

Боуен Терапия: Десет Боуен сеанса. Терапевт - Петър Тенев, Ботевград.

Резултати: Боуен сеансите с пациентката започват през Май 2016г. Проведени са десет процедури. По време на лечението пациентката се е чувствала все по-добре, в резултат на което през Септември 2016г. сама решава да спре приема на Пропицил. Месец след последния Боуен сеанс, през Декември 2016г. са направени нови контролни изследвания. Всички показатели са в норма! TSH e със стойности от 1,020 mU/I, fT3 - 5,11 pmol/l и fT4 - 17,10 pmol/l. Антителата също имат динамика, ТАТ отново е в норма, но се наблюдава леко завишен МАТ, със стойност от 54,48 IU/ml. .

Кръвни изследвания на TSH, fT3 и fT4 от 12.04.2015г.: виж
Кръвни изследвания на TSH, fT3 и fT4 от 01.04.2016г.: виж
Кръвни изследвания на TSH, fT3 и fT4 от 03.12.2016г.: виж
Ехограф на щитовидна жлеза от 01.04.2015: виж
Ехограф на щитовидна жлеза от 09.04.2016: виж
Ехограф на щитовидна жлеза от 09.12.2016: виж