Стеноза на слъзни канали

Пациент: T. С.; 1 г. 8 м.

Описание: От 3 месечна възраст лявото око на пациента сълзи и периодично се зачервява.

Диагноза: Вродена стеноза и инсуфициенция на слъзни пътища на ляво око. Епифора.

Предишно лечение: Провеждано лечение с капки и масаж с изцеждане на натрупания секрет – без ефект. Проведено оперативно лечение - опит за перфориране на мембрана Хаснери, но без резултат. Няколко дни след оперативната интервенция проблемът рецидивира.

Боуен Терапия: Девет Боуен сеанса, започнали един месец след оперативната интервенция. Терапевт - Наташа Платнарова

Резултати: Лявото око е с напълно възстановена функция

Епикриза след операцията: виж
Заключение на лек. лекар след операцията: виж
Преди: виж
След: виж