Плеврален излив

Пациент: Т.И., 63г.; жена

Описание: Пациентка с оплаквания от затруднено дишане, задух и лека кашлица, без температура. Оплакванията датират от 1 месец. Направен е преглед и се установява, че в лявата белодробна половина дишане има само в горната част на дроба, което поставя съмнения за плеврален излив. След направена рентгенова графия се открива масивен плеврален излив, а пациентката е насочена за плеврална пункция. Предложена е оперативна намеса, която е отказана. Пациентката държи да се проведе консервативно лечение.

Диагноза: Масивен плеврален излив в лява белодробна половина

Предишно лечение: антибиотично лечение

Боуен Терапия: Четири Боуен сеанса. Терапевт: д-р Георги Иванов, Стара Загора

Резултати: Подобрено дишане и общофизически статус. Лицето на пациентката не е вече бледо, появи се лека руменина. На контролните рентгенови снимки се вижда значително намаляване на плевралния излив, който с течение на времето се очаква да се резорбира напълно. Жената е в добро общо състояние, консултирана от пулмолог.

Рентгенова графия от 11.08.2015г.: виж
КАТ - 13.08.2015г.: виж
Рентгенова графия от 31.08.2015г.: виж
Рентгенова графия от 23.09.2015г.: виж
КАТ - 03.11.2015г.: виж