Епилепсия

Пациент: Г.Е., 25г.; Жена

Описание: Заболяването датира от 2005г., когато се събужда от сън с прехапан език и силно главоболие. От 2013г. пациентката започва да получава пристъпи със загуба на съзнание и гърч на крайниците, с прехапване на езика и последващо главоболие, с продължителност от няколко минути. Честотата на пристъпите е един път месечно и обикновено се предхождат от менструалния цикъл.

Диагноза: Grand mal епилептични припадъци (с малки припадъци petit mal или без тях).

Предишно лечение: Депакин 300mg. по 2 1/2tb. до 2009г., след това увеличена доза на 300mg. по 3tb. След хоспитализация февруари месец 2014г. е уточнена терапия с Depakin chrono 500mg.-1+1/2+1tab.

Боуен Терапия: 15 Боуен сеанса. Терапевт - Мая Узунова, София.

Резултати: Започнала Боуен терапия 01 април 2014г. Без пристъпи до момента (21.07.2015г.). Последен пристъп 19 април 2014г. След направените изследвания на 18.06.2015г. се установи: Средноамплитуден, добре организиран запис от алфа тип, с адекватна за възрастта и състоянието на буден покой биоелектрична активност. Не се регистрират фокална активност, проксизмални прояви или други абнормности.

Епикриза преди - 03.2014г.: виж
Епикриза след - 12.2014г.: виж
Амбулаторен лист - 06.2015г.: виж