Високи нива на глюкоза, холестерол и триглицериди

Пациент: Р.Ф; Мъж, 49г.

Описание: Пациентът от дълго време страда от завишени стойности на кръвната захар, VLDL холестерол и триглицериди. Общият холестерол е в норма.

Диагноза: Високи нива на GLU S, VLDL, TRG

Предишно лечение: Диети - без наличен резултат

Боуен Терапия: Четири Боуен сеанса. Терапевт - Румен Бангиев, Варна.

Резултати: Нормализиране на стойностите на VLDL холестерола и триглицеридите. Нивото на глюкозата спада до 6,49 mmol/L и е в близост до горната граница на референтните стойности за глюкоза. Нивото на общия холестерол също спада и заема стабилни стойности в норма.

Лабораторни изследвания 11/2013г.: виж
Лабораторни изследвания 01/2014г.: виж