Възстановяване след резекция на н.медианус и н.улнарис