Как се прави?

Една процедура протича по следния начин. Пациентът ляга в удобна за него поза на обикновено или масажно легло, но може да се работи и в седнало положение.

Боуен® се състои от нежни движения на палците или пръстите, които се извършват на голо или през дрехите. Тези движения изпращат „съобщения“ до нервната система, възвръщайки клетъчната памет до едно предпочитано, балансирано и отпуснато ниво.

След всяка група движения се прави задължителна пауза от две-три минути, през която клиентът се оставя сам, да си почива. Това време е необходимо на тялото, за да преработи получените сигнали от страна на нервната система, провокирани от проприорецепторите стимулирани от Боуен движението, след което се включват възстановителните механизми.

Значими резултати могат да се проявят дори и след първия сеанс, тъй като процесът на самолечение продължава и в следващите няколко дни.

Боуен® сеансите се правят средно на седем дни. Обикновено два-три сеанса са необходими за острите състояния. Практикуващият насочва усилията си към конкретен проблем или може да третира тялото, като цяло.

За разлика от много други терапии, Боуен® не използва силова манипулация. Практикуващия не насилва тялото да направи „това, което му се каже“, а го оставя самó да направи това, от което има нужда за времето, което му е нужно.

Следва – Може ли да ми помогне Боуен терапията?