Практикуващи Варна

backНазад

  • 1 star Напреднали
  • 2 stars Мастър
  • 3 stars Инструктор
  • 4 stars Старши инструктор

Виолета Ковачева, рехабилитатор
Тел. 0896 060 661
E-mail: violetakovacheva@gmail.com


Димитър Димитров
Адрес: Варна, ул.Роза 37Б
Тел. 0898 968 054


Ева Леонова
Адрес: Варна;
Тел. 0879 571 269
E-mail: leo_agent@abv.bg


Невяна Ганчева-Васева
Адрес: Варна;
Тел. 0884 458 748


Пламен Проданов, рехабилитатор
Адрес: Варна; ул. "Константин Фотинов" 23 Център "Веда"
Тел. 0895 447 002


Румен Бангиев
Адрес: Варна;
Тел. 0888 469 987


Светлана Иванова
Тел. 0899 576 378


Свилен Стоянов, кинезитерапевт
Адрес: Варна, ул.Райко Жинзифов №12
Тел. 0896 855 224


Галина Ферон
Адрес: Варна
Тел. 0888 249 673


Диана Томова
Адрес: Варна
Тел. 0895 861 100


Дияна Иванова
Адрес: Варна
Тел. 0897 867 268


Мая Спиридонова
Адрес: Варна
Тел. 0888 100 131